Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2015

tikitam
Reposted fromgranini granini viamodelina modelina
tikitam
7772 34d7
Reposted fromniu niu viamodelina modelina

June 04 2015

tikitam
Ważne jest, abyś zachował zdolność przeżywania, aby istniały rzeczy, które mogą Cię zadziwić, wywołać wstrząs. Ważne jest aby nie dotknęła Cię straszna choroba - obojętność.
— Ryszard Kapuściński
tikitam
tikitam
9869 c162
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viaahjou ahjou

May 26 2015

4334 5ada 500

cutegayjewishgirl:

little-miss-lion:

pastygobbler:

Panorama taken while rolling down a hill x

This is so cool..

Omg this is awesome

May 25 2015

tikitam
tikitam
Kobieta, która chce odmówić, powie tylko nie. 
Kobieta, która tłumaczy, chce zostać przekonana.
Reposted fromchocoway chocoway viamodelina modelina
tikitam
Play fullscreen
Reposted frommodelina modelina
tikitam
Zanim zdecdujesz się być z kimś - naucz się być sam. Umieć być samemu, znaczy stać się kimś emocjonalnie niezależnym
— Wojciech Eichelberger - Krótko mówiąc
Reposted fromcholernelove cholernelove viamodelina modelina
7994 aea5
Reposted fromarmadillo armadillo viamodelina modelina
tikitam
1069 c5da
Reposted fromperezpkw perezpkw viamodelina modelina
tikitam
0131 52ed
Reposted frommayhos mayhos viamodelina modelina
tikitam
8367 2d5f 500
Reposted frombecurious becurious viamodelina modelina
tikitam
2655 aa79
Reposted fromMenski Menski viamodelina modelina
tikitam
3908 89ad 500
Reposted fromVegelus Vegelus viamodelina modelina
tikitam
tikitam
tikitam
2:30
tikitam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl